Kupa Terapi (Hacamat)

Hadislerde de tavsiye edilen kupa terapi (hacamat), geleneksel tedavi usulleri içerisinde, en eskilerden bir tanesidir. En az 6000 senelik bir tarihi olduğu düşünülmektedir. Bu bakımdan kupa terapinin (hacamatın) etkinliği geleneksel tedavilerin gelişim mantığı göz önünde bulundurulduğunda kesindir. Anca bu tedavi edici etkinin mekanizmaları ve unsurları konusunda farklı düşünceler ve ekoller vardır. Günümüzde kupa terapisi iki farklı şekilde yapılmaktadır. Bunlardan birincisi kuru kupa, ikincisi de yaş kupadır. Pratikte daha çok yaş kupa uygulaması yapılmaktadır. Amaç vücutta zamanla cilt altında depolanmış olan toksik (zehirli) maddeleri dışarı almaktır. Böylece başka bir yöntemle vücuttan uzaklaştıramayan toksinlerin vücutta oluşturduğu birçok şikâyetin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Kupa terapinin yan etkileri hemen hemen yoktur. Bazı özel durumlarda uygulanması tavsiye edilmez…